Avenius Legal Consultancy is een handelsnaam van Joest Straat: Juridisch adviseur met aanzienlijke bedrijfsjuridische ervaring in de automobielindustrie die u op juridisch vlak ondersteuning biedt als het gaat om distributie, onderhoud en levering van motorvoertuigen, onderdelen en accessoires in de EER.
 
Met focus op het mededingingsrecht en het opstellen van contracten, en speciale kennis ten aanzien van de huidige groepsvrijstellingsverordening (EG nr. 1400/2002 van 31 juli 2002).
 
Krachtveld 21
1359 KH Almere
+31 (0)6 207 482 98
joest.straat@avenius.nl